Tuinen Van den Broeck

Voor een tuin waar je je thuis voelt!

Get Adobe Flash player

Een mooie tuin begint bij een gezonde bodem


Zoals eerder vermeld, is de juiste bodembehandeling primordiaal.

Bodemstructuur en bemesting vormen hier de basis.

Het type grond (zand, klei, leem, ...) hebben hun eigenheid die bepaald welke weg je moet volgen om de juiste vochtigheid en voedingswaarden te bereiken.

Bemesting (N + P + K + Mg - etc) moet volgens de noden van de bodem en eisen van de planten gericht gevoerd worden.